Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl

Godziny pracy
Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek  7:00-15:00
Piątek   7:00-15:00
Czy podoba Ci się ta strona?

A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej
w ramach promocji projektu 


 pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza

 

Szczegóły pod linkiem znajdującym się poniżej (klik)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

Autor:Mietek