Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu

 

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Wesołe Przedszkole w Krzywczy”Miło nam poinformować, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku Gmina Krzywcza podpisała umowę z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wesołe Przedszkole w Krzywczy”.

 

Kwota dofinansowania wynosi 209 117,50 zł, środki finansowe Gminy Krzywcza 27 000,00 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 236 117,50 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat w Gminie Krzywcza poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Krzywczy.

 

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: logopedyczne, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z rytmiki. Zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do przedszkola oraz zabawki i materiały edukacyjne.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.07.2018 r. do 31.08.2019 r.

Autor:Mietek