Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-04-20 12:38

  Zapraszamy na spektakl "Umęczon pod Ponckim Piłatem" w Babicach!

  Zaproszenie

   

   

   

  do obejrzenia sztuki

   

  Umęczon
  pod Ponckim Piłatem”

   

  w wykonaniu Zespołu Artystycznego
  z Bolestraszyc

   

  Termin i miejsce:

   

  26 kwiecień 2015 r. (niedziela), godz.13.00

  (bezpośrednio po Mszy Świętej w kościele w Babicach)

   

   

  Wstęp wolny, artyści zbierać będą wolne datki!

   

  Zapraszamy

   
 • 2015-04-14 11:55

  Ogłoszenie

  Gmina Krzywcza informuje, że posiada do sprzedaży drewno tartaczne, na składzie:

  w miejscowości Bachów:

     • buk - 81,5 m3

     • jodła - 170 m3

     • sosna - 88 m3

   

  w miejscowości Ruszelczyce:

     • jodła - 62 m3

   

  w miejscowości Skopów:

     • jodła - 35 m3

   

  Wszelkich informacji, związanych ze sprzedażą drewna udziela Pan Piotr Sobol w Urzędzie Gminy w Krzywczy, pok. nr 5 lub telefonicznie 16 6711486 w. 31

   
 • 2015-04-14 10:45

  Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 18 par małżeńskich z terenu Gminy Krzywcza

  11 kwietnia br. zorganizowano uroczyste wręczenie medali oraz legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczonych zostało 18 par małżeńskich, które wspólnie przeżyły już minimum 50 lat. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Babicach. Dalsza część spotkania została zorganizowana w Świetlicy Wiejskiej w Babicach. Życzenia oraz gratulacje Jubilatom złożyli: Wójt Gminy Krzywcza - p. Wacław Pawłowski oraz zaproszeni goście: p. Piotr Tomański - poseł na Sejm RP, p. Marek Rząsa - poseł na Sejm RP oraz p. Jan Pączek -Starosta Przemyski. Ponadto uroczystości zostały uświetnione koncertem pieśni w wykonaniu chóru "Gloria" z Babic.
  Po zakończonym spotkaniu Wójt Gminy Krzywcza - p. Wacław Pawłowski, zastępca Wójta Gminy Krzywcza - p. Wojciech Sobol oraz pracownik Urzędu Gminy Krzywcza - p. Agata Wiśniowska odwiedzili w domach tych Jubilatów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w spotkaniu w Babicach.
   

   
 • 2015-03-30 09:48

  Kolejne spotkanie w ramach projektu "Zwykli niezwykli" za nami, tym razem poświęcone życiu mieszkańców na Ziemi Krzywieckiej podczas II wojny światowej

   

  27 marca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu  "Zwykli niezwykli ku chwale krzywieckim bohaterom wojennym - cykl zajęć edukacyjnych poświęconych losom Ziemi Krzywieckiej z okresu II wojny światowej". Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali referatu p. Agnieszki Nieradko z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Biuro Naczelnego Rabina Polski z Warszawy p.t „Poszukiwanie zapomnianych grobów ofiar Holocaustu” oraz wykładu połączonego z pokazem multimedialnym p. Piotra Haszczyna – regionalisty, twórcy portalu „Krzywcza – trzy kultury” p.t. „II wojna światowa na terenie Gminy Krzywcza”.  Zorganizowane zostały dwa spotkania: jedno w Zespole Szkół w Krzywczy, a drugie w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.

   

   

   

   
 • 2015-03-24 14:29

  Relacja z Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu

   

  22 marca 2015 roku odbył się XVII Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych”. Organizatorem tegoż wydarzenia kulturalnego była Gmina Krzywcza oraz Powiat Przemyski.

  W tym roku spotkanie to zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Reczpolu o godz. 15.00. Na program Sejmiku złożyły się: występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Reczpolu, koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Chóru „Gloria” z Babic, rozstrzygnięcie konkursów wielkanocnych: na najładniejszą pisankę oraz konkursu: na tradycyjne palmy, baby i mazurki wielkanocne ( w załączeniu protokół Komisji Oceniającej), kiermasz pisanek oraz degustacja ciast wielkanocnych.

  Sejmik cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział wiele osób. Samych uczestników konkursów wielkanocnych było ponad 70. Powiat Przemyski reprezentował Wicestarosta Przemyski – p. Marek Kudła, zaś Gminę Krzywcza – Wójt Gminy – p. Wacław Pawłowski.

   

   
 • 2015-03-24 11:35

  Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. 

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


          Dnia 11 marca br. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. 

          W związku z powyższym od dnia 16 marca br. rozpoczęła się realizacja szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców z terenu Gminy Krzywcza objętych projektem, oraz szkoleń dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. 

          W miesiącu marcu br. zaplanowane jest również rozpoczęcie cyklu szkoleń dla 12 beneficjentów projektu będących pracownikami (opiekunami) 15 punktów ogólnego dostępu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. 

          Dla zapewnienia należytego wykonania szkoleń każdy uczestnik będzie miał zapewniony bezpłatny catering oraz materiały szkoleniowe finansowane z w/w projektu oraz po zakończeniu bloku szkoleniowego otrzyma stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • 2015-03-02 14:49

  Bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy europejskich.

  "Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
  zapraszają w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy europejskich.

   
  Podczas dyżuru w Urzędzie Gminy potencjalni i faktyczni beneficjenci będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia 
  z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności oraz dowiedzą się o projektach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

   
  Zapraszamy do Urzędu Gminy w Krzywczy, 16 marca br. (poniedziałek) od godziny 10.00 do 12.00.
   

  Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z różnych inicjatyw z Funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów."

   
 • 2015-02-27 10:33

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA - marzec 2015 rok

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
  NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
  (marzec 2015 rok)

   

  L.p.
  Miejscowość Data Godz. Miejsce
  1. Skopów 01.03.2015r. niedziela 11:30 Świetlica Wiejska w Skopowie
  2. Bachów 02.03.2015r. poniedziałek
  16:30

  Świetlica Wiejska w Bachowie

  3. Babice 03.03.2015r. wtorek 17:00 Świetlica Wiejska w Babice
  4. Kupna 04.03.2015r. środa 15:00 Świetlica Wiejska w Kupnej
  5. Chyrzyna 04.03.2015r. środa 17:00 budynek po byłym sklepie w Chyrzynie
  6. Krzywcza 05.03.2015r. czwartek 17:00 Świetlica Wiejska w Krzywczy
  7. Reczpol 07.03.2015r. sobota 17:00 Świetlica Wiejska w Reczpolu
  8. Średnia 08.03.2015r. niedziela 14:00 Świetlica Wiejska w Średniej
  9. Wola Krzywiecka 08.03.2015r. niedziela 17:00 Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej
  10. Ruszelczyce 09.03.2015r. poniedziałek
  17:00 Świetlica Wiejska w Ruszelczycach

   

  Wójt Gminy

  (-) Wacław Pawłowski

   
 • 2015-02-25 09:34

  WYBORY SOŁTYSÓW WSI

  W minioną niedzielę, 22 lutego br., we wszystkich sołectwach Gminy Krzywcza dokonano wyborów sołtysów. Na czteroletnią kadencję sołtysami w poszczególnych wsiach zostali:

  1. Babice - Adam Czarniecki

  2. Bachów - Józef Opałka

  3. Chyrzyna - Paweł Łoziński

  4. Krzywcza - Wiesław Fedyk

  5. Kupna - Małgorzata Szuban

  6. Reczpol - Maria Pawłowska

  7. Ruszelczyce - Tomasz Grzegorzak

  8. Skopów - Franciszek Dudycz

  9. Średnia - Elżbieta Sitnik

  10. Wola Krzywiecka - Jan Wanat.

  Frekwencja wyborców w poszczególnych sołectwach wyniosła: Babice 32 %, Bachów 13 %, Chyrzyna 56 %, Krzywcza 11 %, Kupna 33 %, Reczpol 20 %, Ruszelczyce 10 %, Skopów 50 %, Średnia 37 %, Wola Krzywiecka 12 %. Średnia frekwencja w gminie wyniosła 27,40 %. Wszystkim nowo wybranym sołtysom składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców poszczególnych wsi.

   
 • 2015-02-25 07:41

  Zapraszamy do udziału w powiatowych konkursach wielkanocnych!

  Tradycyjnie, jak co roku, Gmina Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim organizuje konkursy: Na najładniejszą pisankę, na tradycyną palmę dużą oraz na tradycyjne ciasto wielkanocne. Zapraszamy do udziału. Szczegóły w załączonych regulaminach.