Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2016-01-26 09:04

  Wśród laureatów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "Zapobiegajmy pożarom" są przedstawiciele z Gminy Krzywcza!

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów eliminacji powiatowych  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy pożarom” znalazły się osoby z Gminy Krzywcza.

  Są to:

  a) w I grupie wiekowej – przedszkola:

  I miejsce: Natalia Kazienko, Samorządowe Przedszkole w Krzywczy
  III miejsce: Michał Rubin, Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Babicach
  Wyróżnienia: Marcel Gądek, Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Reczpolu, Paulina Mazur, Samorządowe Przedszkole w Krzywczy

  b) w II grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy I- III:
  I miejsce: Oliwia Wiśniowska, Szkoła Podstawowa w Babicach
  III miejsce: Kacper Mazur, Zespół Szkół w Krzywczy

  c) w III grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy IV – VI:
  I miejsce: Bartłomiej Wojdyło, Zespół Szkół w Krzywczy,
  II miejsce: Maciej Wojdyło, Zespół Szkół w Krzywczy
  Wyróżnienie: Kamila Gołębiowska, Szkoła Podstawowa w Bachowie

  w IV grupie wiekowej – gimnazjum:
  II miejsce: Aleksandra Wojdyło
  , Zespół Szkół w Krzywczy
  Wyróżnienie: Andżelika Buś, Zespół Szkół w Krzywczy.

  W pozostałych grupach wiekowych wśród laureatów nie ma osób z terenu Gminy Krzywcza.
  Nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane na szczebel wojewódzki w Mielcu.
  O terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień poinformujemy w terminie późniejszym.
  Wszystkim nagrodzony i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Jest to bardzo duże wyróżnienie, bowiem do konkursu zgłoszono w tym roku rekordową ilość prac.

   
 • 2016-01-19 14:28

  Życzenia z okazji dnia Babci i Dziadka

   21 stycznia
  Dzień Babci

  22 stycznia   
  Dzień Dziadka

  Wszystkim Babciom i Dziadkom - z okazji ich święta
  pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia
  oraz wszelkiej pomyślności.
  Dzień Babci i Dziadka jest też okazją, by podziękować Wam za:
  ofiarowane serce, dobroć, cierpliwość i miłość,
  którymi darzycie swoje wnuki każdego dnia - żyjcie w zdrowiu 100 lat.
  Tego z całego serca Wam życzą:

   

  Piotr Pytlowany
  Przewodniczący Rady Gminy
  Wacław Pawłowski
  Wójt Gminy Krzywcza


   
 • 2016-01-18 14:05

  Oszczędny urząd - Ranking wydatków na administrację - 2014 r.

  OSZCZĘDNY URZĄD

  Ranking wydatków na administrację – 2014 r.

   

          Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało ranking wydatków bieżących na administrację w 2014 roku. Autorzy rankingu pod uwagę brali wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej oznaczone jako "administracja publiczna", z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Ze względu na silne powiązanie kosztów administracji z wielkością jednostki samorządowej, ranking ma wyjątkowo dużo kategorii. Gminy wiejskie, małe miasta, miasta powiatowe i powiaty zostały dodatkowo podzielone na grupy odpowiadające ich wielkości.

   

  W kategorii „Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca – gminy wiejskie poniżej 5 tysięcy mieszkańców" najwyżej sklasyfikowano Polankę Wielką z województwa małopolskiego, w której wydatki wyniosły 284,80 zł.

   

  Spośród 568 gmin w tej kategorii Gmina Krzywcza zajęła 4 miejsce ponoszą wydatki w wysokości 293,90 zł na mieszkańca.

   

  Poniższe zestawienie przedstawia wydatki na administrację w pierwszej dziesiątce gmin w kategorii gmin wiejskich liczących poniżej 5 tysięcy mieszkańców

   

  Pozycja, Gmina, Województwo, Wydatki na administrację

    1. Polanka Wielka - małopolskie - 284,80 zł,
    2. Grodzisk - podlaskie - 284,93 zł,
    3. Zakrzewo - wielkopolskie - 293,81 zł,
    4. Krzywcza - podkarpackie - 293,90 zł,
    5. Krypno - podlaskie - 295,59 zł,
    6. Domaniewice - łódzkie - 295,84 zł,
    7. Papowo Biskupie - kujawsko-pomorskie - 303,12 zł,
    8. Świerzno - zachodniopomorskie - 303,48 zł,
    9. Krzczonów - lubelskie - 309,93 zł,
  10. Rudnik - lubelskie - 309,94 zł,

   

  Końcowy ranking gmin w tej kategorii przedstawia poniższe zestawienie:
  560. Lutowiska - podkarpackie - 818,98 zł,
  561. Cisna - podkarpackie - 887,50 zł,
  562. Jerzmanowa - dolnośląskie - 916,37 zł,
  563. Powidz - wielkopolskie - 922,39 zł,
  564. Krupski Młyn - śląskie - 946,38 zł,
  565. Lewin Kłodzki - dolnośląskie - 966,85 zł,
  566. Ustronie Morskie - zachodniopomorskie - 991,19 zł,
  567. Mielnik - podlaskie - 1000,88 zł,
  568. Rewal - zachodniopomorskie - 2265,68 zł.

   

  Szczegółowe dane na stronie internetowej:

  http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_oszczedny_urzad.pdf

   

  Z powyższych danych wynika, że stawiane władzom gminy zarzuty o bardzo wysokich kosztach utrzymania gminnej administracji są nieprawdziwe i krzywdzące.

   
 • 2016-01-13 09:31

  Na terenie Powiatu Przemyskiego działają już punkty bezpłatnej pomocy prawnej!

  Na terenie Powiatu Przemyskiego uruchomiono punkty bezpłatnej pomocy prawnej.
  Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:
  - informowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  - wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  - pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia - pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym,
  - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
  Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
  - osoba, która nie ukończyła 26 lat,
  - osoba, która ukończyła 65 lat,
  - osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  - osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na odstawie ustawy o pomocy społecznej,
  - kombatanci,
  - weterani.
  Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:
  - prawa pracy,
  - przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  - prawa cywilnego,
  - spraw karnych,
  - spraw administracyjnych,
  - ubezpieczenia społecznego,
  - spraw rodzinnych,
  - prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   

  Informacja o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przemyskiego znajduje się w poniższym załączniku.

   
 • 2016-01-12 12:47

  INFORMACJA W SPRAWIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  INFORMACJA W SPRAWIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


  WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZBIERANIA POWSTAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYŁĄCZNIE DO PRZEZNACZONYCH DO TEGO CELU POJEMNIKÓW I WORKÓW. NIEDOPUSZCZALNE JEST GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH W WORKACH NA SZKŁO LUB PLASTIK.


  W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ TAKIEGO FAKTU WORKI TE NIE BĘDĄ ODBIERANE.

   

  PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU NUMERACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I POJEMNIKÓW W CELU SPRAWNEGO ODBIORU ODPADÓW I ICH EWIDENCJI.

   
 • 2016-01-11 13:24

  Rekordowa ilość zgłoszeń do Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży p.h. "Zapobiegajmy pożarom" z Gminy Krzywcza

  W ogólnopolskim Konkursie Plastycznym skierowanym do dzieci i młodzieży p.h. „Zapobiegajmy pożarom” od lat biorą udział uczestnicy z Gminy Krzywcza.

  Jednakże w tym roku ilość osób zgłaszających swoje prace do etapu powiatowego przerosła oczekiwania organizatorów! W kilku kategoriach wiekowych udział bierze ponad 100 osób z Gminy Krzywcza, co niezwykle cieszy (w załączeniu lista uczestników, ich opiekunów oraz instytucje zgłaszające)!
  Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział i życzymy powodzenia!
  Już wkrótce poinformujemy o wynikach konkursu  na szczeblu powiatowym!

   
 • 2016-01-08 11:55

  Fotorelacja z otwarcia mostu Krzywcza- Chyrzyna, 23.12.2015 r.

   
 • 2015-12-18 11:35

  Życzenia - Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016

   
 • 2015-12-17 08:38

  Wręczenie nagród w gminnych konkursach plastycznych!

  17 grudnia br. zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczestnikom dwóch konkursów plastycznych: Gminnego Konkursu Plastycznego "Moje Boże Narodzenie" oraz Gminnego Konkursu Plastycznego "Europejska bajka". Organizatorzy odwiedzili szkoły podstawowe: w Bachowie, w Babicach, w Krzywczy, w Ruszelczycach oraz w Reczpolu, a także Samorządowe Przedszkole w Krzywczy. Oprócz osób nagrodzonych, także każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę pocieszenia.

  Prace nagrodzone w konkursie "Bajka europejska" już wkrótce będzie można obejrzeć na wystawie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, natomiast pozostałe prace zgłoszone do tegoż konkursu oraz wszystkie prace z konkursu "Moje Boże Narodzenie" można obejrzeć w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.

   
 • 2015-12-16 08:53

  Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego "Europejska bajka"

   

  Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Europejska bajka”, którego organizatorem byli: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, Urząd Gminy Krzywcza oraz Biblioteka Publiczna w Babicach.

  Na konkurs wpłynęło bardzo wiele prac. Część z prac nie spełniła wymogów regulaminowych, ponieważ prace były niezgodne z tematem (np. praca przedstawiała bajkę ze Stanów Zjednoczonych) bądź też były niewłaściwie opisane (np. brak autora bajki, kraju pochodzenia).

  Komisja konkursowa mając na względzie wytyczne regulaminowe postanowiła nagrodzić prace następujących osób:

  1. w kategorii: przedszkola i oddziały przedszkolne

  I miejsce JULIA IWASIECZKO (oddział przedszkolny SP Reczpol)

  II miejsce WIKTOR BUCHOWSKI (oddział przedszkolny SP Reczpol)

  III miejsce JULIA MARTYN (oddział przedszkolny SP Babice) i GABRIEL BUGAJ (oddział przedszkolny SP Reczpol)

  2. w kategorii: uczniowie klas I – III szkół podstawowych:

  I miejsce AMELIA PAWLIK (kl. II, SP Babice), OLIWIA WIŚNIOWSKA (kl. II, SP Babice), OLIWIA LEKKA (kl. I, SP Babice)

  II miejsce WIKTOR SAPA (kl. III, SP Ruszelczyce), JULIA WOLARZ (kl. II, SP Ruszelczyce)

  III miejsce AMELIA SOBOL (kl. III, SP Krzywcza)

  Wyróżnienia: ERYK KOT (kl. I, SP Ruszelczyce), JULIA SIKORA (kl. I, SP Babice), ANETA DEC (kl. II, SP Babice), WIKTOR OSIADŁY (kl. I, SP Babice), WIKTORIA LEWANDOWSKA (kl. I, SP Ruszelczyce).

  Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można już wkrótce obejrzeć na wystawie w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct działającego przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, zaś wszystkie pozostałe prace zgłoszone do konkursu znajdują się na wystawie w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.

  Nagrody zostaną wręczone uczestnikom konkursu przez organizatorów w poszczególnych szkołach w najbliższym czasie!

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 23 Następna »