Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-08-18 21:27

  Internet w każdym domu

   
 • 2014-08-08 21:24

  Ogłoszenie naboru ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie

  Ogłoszono nabór ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

   
 • 2014-08-08 21:14

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

  Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

   
 • 2014-08-07 23:58

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

  Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

   
 • 2014-07-24 23:46

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych

  Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

   
 • 2014-07-22 13:42

  Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 321 "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   
 • 2014-07-08 14:26

  Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

   

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie biura LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w Winne Podbukowina 37 w dniu 18 lipca br o godz. 16:00.
   

  Na spotkaniu będzie omawiany - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

   

  W ramach programu wspierane będą projekty, które realizują zadania pożytku publicznego. Jest on prowadzony z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz grupach samopomocowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

  Celem głównym Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Konkursu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


  Projekty można realizować w okresie od 1 września do 15 grudnia 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni.

   

  Kwota mikrodotacji wynosi od 2 000,00zł do 5 000,00zł

   

  Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa podkarpackiego lub organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa podkarpackiego.

   

  Więcej informacji o programie w załączonym regulaminie.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD pod nr tel. 795 577 344 lub 668 915 816 do dnia 16 lipca br.

   

   
 • 2014-07-04 23:29

  Projekt 2.2 RPO WOJ. PODK. - Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.

   
 • 2014-06-11 14:09

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

  WÓJT GMINY KRZYWCZA
  ogłasza konkurs na stanowisko 
  Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

  SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Zobacz więcej"

   
 • 2014-05-16 13:49

  Harmonogram Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Krzywcza (maj / czerwiec 2014 rok)

  Harmonogram Zebrań Wiejskich
  na terenie Gminy Krzywcza
  (maj / czerwiec 2014 rok)

   

   

  L.p.

  Miejscowość

  Data

  Godz.

  Miejsce

  1.

  Ruszelczyce

  19.05.2014r. poniedziałek

  17:35

  Świetlica Wiejska w Ruszelczycach

  2.

  Średnia

  20.05.2014r. wtorek

  18:30

  Świetlica Wiejska w Średniej

  3.

  Skopów

  27.05.2014r. wtorek

  18:00

  Świetlica Wiejska w Skopowie

  4.

  Wola Krzywiecka

  28.05.2014r. środa

  18:00

  Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej

  5.

  Kupna

  29.05.2014r. czwartek

  16:00

  Świetlica Wiejska w Kupnej

  6.

  Chyrzyna

  29.05.2014r. czwartek

  18:00

  budynek po byłym sklepie w Chyrzynie

  7.

  Babice

  30.05.2014r. piątek

  17:00

  Świetlica Wiejska w Babicach

  8.

  Reczpol

  02.06.2014r. poniedziałek

  17:30

  Świetlica Wiejska w Reczpolu

  9.

  Bachów

  03.06.2014r. wtorek

  17:30

  Świetlica Wiejska w Bachowie

  10.

  Krzywcza

  05.06.2014r. czwartek

  18:30

  Świetlica Wiejska
  w Krzywczy

   

  Wójt Gminy

  (-) Witold Szpytman

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Następna »