Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2016-02-18 09:14

  Drużyna z Gminy Krzywcza uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn w Dubiecku

   
 • 2016-02-17 11:59

  Informacja o zmianie godzin urzędowania w Urzędzie Gminy Krzywcza

  Krzywcza, dnia 17 lutego 2016 r.

   

  INFORMACJA

   

          Niniejszym informuję, że począwszy od dnia 22 lutego 2016 r. Urząd Gminy Krzywcza czynny będzie w następujących godzinach w poniedziałki od 8:00 do 16:00 w pozostałe dni od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

   

  Wójt Gminy

  (-) Wacław Pawłowski

   
 • 2016-02-16 07:41

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA (luty / marzec 2016 rok)

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
  NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
  (luty / marzec 2016 rok)

   

  L.p.

  Miejscowość

  Data

  Godz.

  Miejsce

  1.

  Bachów

  28.02.2016r. niedziela

  10:30

  Świetlica Wiejska w Bachowie

  2.

  Babice

  28.02.2016r. niedziela

  13:00

  Świetlica Wiejska w Babicach

  3.

  Średnia

  28.02.2016r. niedziela

  16:00

  Świetlica Wiejska w Średniej

  4.

  Ruszelczyce

  01.03.2016r. wtorek

  17:00

  Świetlica Wiejska w Ruszelczycach

  5.

  Kupna

  03.03.2016r. czwartek

  14:30

  Świetlica Wiejska w Kupnej

  6.

  Chyrzyna

  03.03.2016r. czwartek

  16:00

  budynek po byłym sklepie w Chyrzynie

  7.

  Reczpol

  05.03.2016r. sobota

  17:00

  Świetlica Wiejska w Reczpolu

  8.

  Skopów

  06.03.2016r. niedziela

  11:45

  Świetlica Wiejska w Skopowie

  9.

  Wola Krzywiecka

  06.03.2016r. niedziela

  14:00

  Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej

  10.

  Krzywcza

  06.03.2016r. niedziela

  17:15

  Świetlica Wiejska w Krzywczy

   

  Wójt Gminy

  (-) Wacław Pawłowski

   

   
 • 2016-02-12 08:19

  Ogłoszenie

  Wójt Gminy Krzywcza  informuje wszystkich producentów rolnych, posiadających na terenie gminy gospodarstwa rolne, o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
   WNIOSEK MOŻE ZŁOŻYĆ:
   1)  Producent rolny (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy)
   ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
   1)    Faktury VAT wystawione od dnia 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.
   2)    Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent podlega wpisowi do tego rejestru
   TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:
   Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Krzywczy  pok.  Nr 1 w terminie od 1 do 29 lutego  2016 r.

   
 • 2016-02-09 10:39

  Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych!

  Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia podczas ferii zimowych w Świetlicach Wiejskich na terenieGminy Krzywcza. Szczegóły w świetlicach!
  W programie:
  1. Zajęcia integracyjne: wspólne gry, konkursy i zabawy.
  2. Pogadanki tematyczne.
  3. Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze p.h. „Żyję zdrowo”.
  4. Zajęcia sportowe, rozgrywki w ping – ponga, konkurencje w grupach (z piłką itp.).
  5. Zajęcia muzyczne.
  6. Gry i zabawy świetlicowe

  Ponadto organizowane są wyjazdy feryjne dla dzieci z całej Gminy Krzywcza: 17 lutego 2016 roku (środa) wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl „O dwóch takich co ukradli księżyc” oraz 26 luty 2016 roku (piątek) wyjazd do Multikina w Rzeszowie: do wyboru dwa filmy („Misiek w Nowym Jorku” – 2D, bez ograniczeń wiekowych lub „Gęsia skórka” - 2D, dla młodzieży od 12 lat). Na wyjazdy ilość miejsc ograniczona – zapisy u pracowników świetlic - decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy i szczegółowe informacje w Świetlicy Wiejskiej.

   
 • 2016-02-04 12:33

  Ważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie Gminy Krzywcza w 2015 roku

  Pomimo bardzo skromnego Budżetu Gminy na 2015 rok  władzom gminy, po usilnych staraniach,  udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację kilku wcześniej nie planowanych zadań.

  I tak w ramach środków na usuwanie skutków klęsk  żywiołowych  zrealizowano:
  1. remont 3200 m.b.  drogi gminnej nr 1 16218 w miejscowości Bachów.  Wartość tego zadania to 674.956,51 zł.
  2. przebudowę drogi gminnej nr 1245 w miejscowości Babice na odcinku 301 m.b. Wartość wykonanych prac to   118.046,77 zł.
  3. przebudowę drogi gminnej nr 1 16212 w miejscowości Bachów  na odcinku o długości
  891 m.b.
  i wartości 97.938,58 zł.
  4. przebudowę drogi gminnej nr 1 16217 w miejscowości Ruszelczyce na długości 238 m.b. Koszt wykonanych prac to 51.793,33 zł.
  Dzięki  porozumieniu z Powiatem Przemyskim wykonano zatokę postojową przy Kościele Filialnym w Skopowie. Wartość zadania wyniosła 29.165,76 zł,  w tym dotacja powiatu 15.000,00 zł, zaś pozostała część wkład własny gminy.
  W ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku gminy pod tytułem „ Małe dzieci – wielka sprawa” uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 211.255,64 zł na organizację placu zabaw i dostosowanie oraz wyposażenie 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach.
  W trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Przemyśl – Domaradz pozyskano kostkę brukową z rozbiórki istniejących wówczas chodników w Krzywczy i Babicach. W minionym roku wykorzystano ją do budowy chodników na cmentarzach komunalnych w Krzywczy i Babicach.  W Krzywczy ułożono 439 m2 chodnika z tej kostki a w Babicach 300 m2. Dodatkowo w Krzywczy ze względu na ukształtowanie terenu ułożono 105 m.b. korytek betonowych  cieków wodnych. Prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach robót publicznych. Ze środków własnych gmina wydała w Babicach tylko 6.549,41 zł a w Krzywczy 23.712,26 zł . Sa to koszty zakupu kruszywa łamanego na podbudowę, krawężników i obrzeży oraz korytek cieków wodnych.

  Ze środków własnych gminy wykonano drogę dojazdową do Kościoła Filialnego w Średniej. Koszt budowy: 15 854,82 zł.

   
 • 2016-02-02 14:17

  Zapraszamy do udziału w powiatowych konkursach wielkanocnych!

  Gmina Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim organizuje konkursy: Na najładniejszą pisankę, na tradycyną palmę dużą oraz na tradycyjne ciasto wielkanocne. Zapraszamy do udziału. Szczegóły w załączonych regulaminach.
   
 • 2016-01-26 09:56

  Uczniowie krzywieckiego gimnazjum laureatami etapu parkowego w XV Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

   

  15 stycznia br. w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie” w Nadleśnictwie Bircza został zorganizowany III etap - parkowy XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W konkursie tym uczestniczyło 6 drużyn ze szkół z Bachórza, Birczy, Dynowa, Huwnik, Krasiczyna i Krzywczy. Najlepsi okazali się przedstawiciele z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy (Sabina Leszczak, Tomasz Bentkowski, Łukasz Zięba, Maksymilian Szpiech), którzy wywalczyli miano laureata tegoż etapu i tym samym otrzymali „przepustkę” do etapu wojewódzkiego. Uczestników do konkursu przygotowuje p. Joanna Kapuśniak. Koordynatorem projektu z ramienia Urzędu Gminy Krzywcza jest Agata Wiśniowska.
  Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć  na stronie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w zakładce XV Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (www.zpkprzemysl.pl).

   
 • 2016-01-26 09:04

  Wśród laureatów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "Zapobiegajmy pożarom" są przedstawiciele z Gminy Krzywcza!

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów eliminacji powiatowych  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy pożarom” znalazły się osoby z Gminy Krzywcza.

  Są to:

  a) w I grupie wiekowej – przedszkola:

  I miejsce: Natalia Kazienko, Samorządowe Przedszkole w Krzywczy
  III miejsce: Michał Rubin, Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Babicach
  Wyróżnienia: Marcel Gądek, Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Reczpolu, Paulina Mazur, Samorządowe Przedszkole w Krzywczy

  b) w II grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy I- III:
  I miejsce: Oliwia Wiśniowska, Szkoła Podstawowa w Babicach
  III miejsce: Kacper Mazur, Zespół Szkół w Krzywczy

  c) w III grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy IV – VI:
  I miejsce: Bartłomiej Wojdyło, Zespół Szkół w Krzywczy,
  II miejsce: Maciej Wojdyło, Zespół Szkół w Krzywczy
  Wyróżnienie: Kamila Gołębiowska, Szkoła Podstawowa w Bachowie

  w IV grupie wiekowej – gimnazjum:
  II miejsce: Aleksandra Wojdyło
  , Zespół Szkół w Krzywczy
  Wyróżnienie: Andżelika Buś, Zespół Szkół w Krzywczy.

  W pozostałych grupach wiekowych wśród laureatów nie ma osób z terenu Gminy Krzywcza.
  Nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane na szczebel wojewódzki w Mielcu.
  O terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień poinformujemy w terminie późniejszym.
  Wszystkim nagrodzony i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Jest to bardzo duże wyróżnienie, bowiem do konkursu zgłoszono w tym roku rekordową ilość prac.

   
 • 2016-01-19 14:28

  Życzenia z okazji dnia Babci i Dziadka

   21 stycznia
  Dzień Babci

  22 stycznia   
  Dzień Dziadka

  Wszystkim Babciom i Dziadkom - z okazji ich święta
  pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia
  oraz wszelkiej pomyślności.
  Dzień Babci i Dziadka jest też okazją, by podziękować Wam za:
  ofiarowane serce, dobroć, cierpliwość i miłość,
  którymi darzycie swoje wnuki każdego dnia - żyjcie w zdrowiu 100 lat.
  Tego z całego serca Wam życzą:

   

  Piotr Pytlowany
  Przewodniczący Rady Gminy
  Wacław Pawłowski
  Wójt Gminy Krzywcza


   
Strony: « Poprzednia 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24 Następna »