Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2013-02-07 14:48

  Ogłoszenie o przetargu na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu..."

  Ogłoszono przetarg na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót".

  Numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 47364 - 2013;
  data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 04.02.2013 r.

  SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL >>> TUTAJ

   
 • 2013-01-15 14:51

  Nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

  Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

            W związku z ogłoszonym w dniu 27.12.2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, konkursowym naborem wniosków w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Krzywcza informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest! 
   

  Szczegóły "TUTAJ" 

   
 • 2012-12-05 11:42

  O cyfryzacji na Podkarpaciu

   
 • 2012-05-16 12:23

  Współpraca edukacyjna z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków !!!

  Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza nawiązały współpracę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Adres internetowy tej instytucji to: www.otop.org.pl.

  W ramach tej współpracy otrzymaliśmy materiały edukacyjne (płyty CD "Ptaki i ich siedliska", film "Wodniczka. Ochrona w Polsce i Niemczech",edukacyjno - zabawowe foldery  dla dzieci "Ptasie zabawy" autorstwa Antoniego Marczewskiego. Ponadto Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zobowiązało się przesyłać nam nieodpłatnie kwartalnik "Ptaki". Otrzymane materiały będą systematycznie wykorzystywane na zajęciach świetlicowych.

  OTOP uruchomiło także edukacyjny portal internetowy dla dzieci : www.otojunior.org.pl, gdzie nasi Milusińscy mogą znaleźć wiele interesujących informacji z z życia ptaków, a także edukacyjne gry, zabawy, quizy, kolorowanki, zagadki itp. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego portalu!!!!

   
 • 2011-12-14 23:04

  PROJEKT - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 - 2014

  PROJEKT
  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 - 2014

   

           Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w latach 2012 - 2014.

  Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych.

  Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 27 grudnia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krzywcza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretarz@ugkrzywcza.pl. Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 28.12.2011 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Krzywcza.

   
Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6