Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2013-02-07 14:48

  Ogłoszenie o przetargu na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu..."

  Ogłoszono przetarg na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót".

  Numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 47364 - 2013;
  data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 04.02.2013 r.

  SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL >>> TUTAJ

   
 • 2013-01-15 14:51

  Nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

  Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

            W związku z ogłoszonym w dniu 27.12.2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, konkursowym naborem wniosków w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Krzywcza informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest! 
   

  Szczegóły "TUTAJ" 

   
 • 2012-12-05 11:42

  O cyfryzacji na Podkarpaciu

   
 • 2011-12-14 23:04

  PROJEKT - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 - 2014

  PROJEKT
  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 - 2014

   

           Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w latach 2012 - 2014.

  Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych.

  Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 27 grudnia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krzywcza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretarz@ugkrzywcza.pl. Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 28.12.2011 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Krzywcza.

   
Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10