Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-08-03 09:41

  Zasady zachowania się i postępowania w przypadku wystąpienia upałów

  W czasie wystąpienia upałów:

  1. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji lub rolet w drzwiach i oknach.
  2. Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów, ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
  3. Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego.
  4. Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
  5. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
  6. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
  7. Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnie skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
  8. Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.
  9. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.
  10. Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza.
  11. Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe - przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.

  Podczas suszy:

  1. Zmniejsz zużycie wody.
  2. Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi wodę.
  3. Gdzie tylko możliwe używaj wielokrotnie tej samej wody.

   
 • 2015-07-27 11:56

  Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż w miesiącu lipcu br. mija rok trwania projektu

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

   

          Do obecnego momentu ze wsparcia projektowego skorzystało łącznie 417 osób, w tym 35 rodzin z terenu Gminy Krzywcza z miejscowości: Bachów, Babice, Skopów, Krzywcza, Wola Krzywiecka. Gmina Krzywcza jako realizator projektu z funduszy projektu wyposażył również podległe mu jednostki organizacyjne tj. szkoły, biblioteki oraz świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt komputerowy. Znajdujące się w Urzędzie Gminy Krzywcza Biuro Obsługi Mieszkańca również otrzymało wsparcie w ramach otrzymanych środków.

          Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu. Przeszkolonych zostało 105 uczestników użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Pomoc w postaci szkoleń otrzymało również 300 osób z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie. Wsparcie szkoleniowe otrzymało również 12 opiekunów 15 punktów ogólnego dostępu.

          Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu z terenu Gminy Krzywcza mają możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Przypominamy, że sprzęt komputerowy w postaci komputerów przenośnych z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne usytuowane są w 15 punktach ogólnego dostępu tj.

  • Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu oraz Publicznym Gimnazjum w Krzywczy;
  • Gminnej Bibliotece w Krzywczy, Babicach, Reczpolu;
  • Świetlicach Wiejskich w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu, Skopowie oraz Woli Krzywieckiej;
  • Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Krzywczy.

          Możliwość korzystania ze sprzętu jest ściśle uzależniona od godzin pracy poszczególnych placówek.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • 2015-07-17 10:19

  Wakacyjny wyjazd do kina do Rzeszowa

  10 lipca br. Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza zorganizowały wakacyjny wyjazd dzieci do kina do Rzeszowa. Wstępnie dzieciaki miały obejrzeć film "Minionki", lecz w konsekwencji obejrzały "W głowie się nie mieści" w 3D. Dzieci odwiedziły tez restaurację Mc'Donalds. Wyjazd spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Udział wzięło w nim 79 osób.

   
 • 2015-07-17 09:38

  Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Nadlesnictwa Bircza - wakacje w Gminie Krzywcza w pełni!

  W Gminie Krzywcza wakacje rozpoczęły się na dobre ....


  Pierwszy wakacyjny edukacyjny wyjazd dzieciaków do Nadleśnictwa Bircza w ramach projektu "Rozpalić talent - zapobiec pożarom" w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych.
  W ramach projektu zorganizowany został już konkurs plastyczny "Chronię przed pożarem las, a las chroni nas", Gminny Strażacki Dzień Dziecka, systematycznie odbywają się zajęcia taneczne i teatralne .W projekcie zaplanowany jest jeszcze jeden wyjazd do Chęcin i Pacanowa . Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem - znacznie większym niż przewidywano ...
  W edukacyjnym wyjeździe do Nadleśnictwa Bircza udział wzięło łącznie 62 osoby. Dzieci obejrzały multimedialną wystawę, wysłuchały prelekcji na temat właściwego zachowania się w lesie, obejrzały filmy edukacyjne, a na zakończenie zjadły kiełbaski przy ognisku.

   
 • 2015-07-07 13:28

  Ogłoszenie z GOPS w Krzywczy w spr. zajęć pt. "Edukacja ekonomiczna i Warsztaty dietetyczne"

   
 • 2015-07-06 16:13

  Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

   

  Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.

  Według prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie badań w dniu 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:

  1)               154,0 µg/m3 - stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00),

  2)              154,0 µg/m3 - stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).

   

  Według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych na terenie województwa podkarpackiego (szczególnie w rejonach północnych) prognozowane są stężenia ozonu przekraczające 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego.  

   

  Apelujemy o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. Wysokie stężenia ozonu (powyżej 180 µg/m3) mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Sprzyjają nasileniu chorób układu oddechowego, układu krążenia, chorób o podłożu alergicznym, a także mają właściwości rakotwórcze. Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia.
  2. Osoby starsze i w podeszłym wieku.
  3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.
  5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego.
  6. Osoby palące papierosy.
  7. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

   

   

   

  Jak wynika z prognoz meteorologicznych na najbliższe dni sytuacja ma ulec poprawie w dniu 9 lipca, kiedy prognozowane są opady deszczu i znaczny spadek temperatury do ok. 20ºC.

  Prognozy dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?province=109.

   
 • 2015-06-30 14:25

  Ogłoszenie z GOPS w Krzywczy w sprawie dystrybucji żywności

   
 • 2015-06-24 11:18

  Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

  Informacja
  z dnia19 czerwca 2015 r.


  o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
  na kadencję od 2016 r. do 2019 r.          Wójt Gminy Krzywcza informuje, że
  przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu - na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


  Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lipca 2015 r.

  Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015 r.

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

   
 • 2015-06-15 09:53

  Gminny Strażacki Dzień Dziecka za nami ...

  Gminny Strażacki Dzień Dziecka za nami.... Zrealizowano go w ramach projektu "Rozpalić talent - zapobiec pożarom" w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych. Udział w nim wzięło ponad 100 dzieci oraz sporo ich rodziców. Nie przeszkodził w zabawie nawet upał ....

  Dzieciaki obejrzały spektakl "O Koziołku Niematołku", w którym zagrali głównie rodzice.

  Uczestnicy Gminnego Konkursu Plastycznego "Chronię przed pożarem las, a las chroni nas" otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody z rąk Zastępcy Wójta - p. Wojciecha Sobola, prezesa OSP Babice - p. Jana Plecienia oraz koordynatora projektu "Rozpalić talent - zapobiec pożarom" - Agaty Wiśniowskiej.

  Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca w tymże konkursie:

  1. w I kategorii: oddziały przedszkolne

  I miejsce Paulina Przeszło (oddział Przedszkolny SP Babice) i Wiktor Osiadły (oddział przedszkolny SP Babice)

  II miejsce Julia Bińko (Przedszkole Samorządowe w Krzywczy) i Alicja Kocoł (Przedszkole Samorządowe w Krzywczy)

  III miejsce Michał Grzegorzak (Świetlica Wiejska Ruszelczyce)

  2. w II kategorii: uczniowie klas I - III szkół podstawowych:

  I miejsce Weronika Perduta (kl. III, Świetlica Wiejska Kupna), Amelia Pawlik (kl. I SP Babice)

  II miejsce Aleksandra Śliwiak (kl. II SP Krzywcza) i Natalia Draganik (kl. III SP Krzywcza)

  III miejsce Oliwia Szpiech (kl. I SP Babice) i Oliwia Staszkiewicz (kl. I SP Babice)

  3. w III kategorii: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych:

  I miejsce Aleksandra Dańczak (kl. V, SP Babice)

  II miejsce Gabriela Pawłowska (Kl. V, Świetlica Wiejska Ruszelczyce)

  III miejsce Kamil Nowak (kl. IV, Swietlica Wiejska Ruszelczyce).

  Strażacy OSP Babice przygotowali okolicznościową pogadankę, pokaz sprzętu bojowego oraz konkursy i zabawy strażackie dla dzieci i ich rodziców.

  Na zakończenie w duchu strażacko - indiańskim dzieci bawiły się wraz z zespołem Bazyl Art.

   
 • 2015-06-03 09:31

  Zapraszamy na Gminny Strażacki Dzień Dziecka!

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 Następna »