Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-03-30 09:48

  Kolejne spotkanie w ramach projektu "Zwykli niezwykli" za nami, tym razem poświęcone życiu mieszkańców na Ziemi Krzywieckiej podczas II wojny światowej

   

  27 marca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu  "Zwykli niezwykli ku chwale krzywieckim bohaterom wojennym - cykl zajęć edukacyjnych poświęconych losom Ziemi Krzywieckiej z okresu II wojny światowej". Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali referatu p. Agnieszki Nieradko z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Biuro Naczelnego Rabina Polski z Warszawy p.t „Poszukiwanie zapomnianych grobów ofiar Holocaustu” oraz wykładu połączonego z pokazem multimedialnym p. Piotra Haszczyna – regionalisty, twórcy portalu „Krzywcza – trzy kultury” p.t. „II wojna światowa na terenie Gminy Krzywcza”.  Zorganizowane zostały dwa spotkania: jedno w Zespole Szkół w Krzywczy, a drugie w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.

   

   

   

   
 • 2015-03-24 14:29

  Relacja z Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu

   

  22 marca 2015 roku odbył się XVII Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych”. Organizatorem tegoż wydarzenia kulturalnego była Gmina Krzywcza oraz Powiat Przemyski.

  W tym roku spotkanie to zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Reczpolu o godz. 15.00. Na program Sejmiku złożyły się: występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Reczpolu, koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Chóru „Gloria” z Babic, rozstrzygnięcie konkursów wielkanocnych: na najładniejszą pisankę oraz konkursu: na tradycyjne palmy, baby i mazurki wielkanocne ( w załączeniu protokół Komisji Oceniającej), kiermasz pisanek oraz degustacja ciast wielkanocnych.

  Sejmik cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział wiele osób. Samych uczestników konkursów wielkanocnych było ponad 70. Powiat Przemyski reprezentował Wicestarosta Przemyski – p. Marek Kudła, zaś Gminę Krzywcza – Wójt Gminy – p. Wacław Pawłowski.

   

   
 • 2015-03-24 11:35

  Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. 

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


          Dnia 11 marca br. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. 

          W związku z powyższym od dnia 16 marca br. rozpoczęła się realizacja szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców z terenu Gminy Krzywcza objętych projektem, oraz szkoleń dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. 

          W miesiącu marcu br. zaplanowane jest również rozpoczęcie cyklu szkoleń dla 12 beneficjentów projektu będących pracownikami (opiekunami) 15 punktów ogólnego dostępu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. 

          Dla zapewnienia należytego wykonania szkoleń każdy uczestnik będzie miał zapewniony bezpłatny catering oraz materiały szkoleniowe finansowane z w/w projektu oraz po zakończeniu bloku szkoleniowego otrzyma stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • 2015-03-23 12:55

  KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

   

  KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

  W dniu:30.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia „DOROMED” w Krzywczy 106 w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

   

  Zapisy telefonicznie 16)671-14-13

   

  Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł

   

  Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

  Zapisy prowadzone będą do dnia 30.03.2015r.

  Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

  okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

   

  Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

   

  Serdecznie zapraszamy

   
 • 2015-03-02 14:49

  Bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy europejskich.

  "Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
  zapraszają w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy europejskich.

   
  Podczas dyżuru w Urzędzie Gminy potencjalni i faktyczni beneficjenci będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia 
  z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności oraz dowiedzą się o projektach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

   
  Zapraszamy do Urzędu Gminy w Krzywczy, 16 marca br. (poniedziałek) od godziny 10.00 do 12.00.
   

  Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z różnych inicjatyw z Funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów."

   
 • 2015-02-27 10:33

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA - marzec 2015 rok

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
  NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
  (marzec 2015 rok)

   

  L.p.
  Miejscowość Data Godz. Miejsce
  1. Skopów 01.03.2015r. niedziela 11:30 Świetlica Wiejska w Skopowie
  2. Bachów 02.03.2015r. poniedziałek
  16:30

  Świetlica Wiejska w Bachowie

  3. Babice 03.03.2015r. wtorek 17:00 Świetlica Wiejska w Babice
  4. Kupna 04.03.2015r. środa 15:00 Świetlica Wiejska w Kupnej
  5. Chyrzyna 04.03.2015r. środa 17:00 budynek po byłym sklepie w Chyrzynie
  6. Krzywcza 05.03.2015r. czwartek 17:00 Świetlica Wiejska w Krzywczy
  7. Reczpol 07.03.2015r. sobota 17:00 Świetlica Wiejska w Reczpolu
  8. Średnia 08.03.2015r. niedziela 14:00 Świetlica Wiejska w Średniej
  9. Wola Krzywiecka 08.03.2015r. niedziela 17:00 Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej
  10. Ruszelczyce 09.03.2015r. poniedziałek
  17:00 Świetlica Wiejska w Ruszelczycach

   

  Wójt Gminy

  (-) Wacław Pawłowski

   
 • 2015-02-26 08:18

  Targi Rolnicze AGRO-PARK 2015 w Lublinie

   

  Dokładne infomacje podajemy w załącznikach.

   
 • 2015-02-25 09:34

  WYBORY SOŁTYSÓW WSI

  W minioną niedzielę, 22 lutego br., we wszystkich sołectwach Gminy Krzywcza dokonano wyborów sołtysów. Na czteroletnią kadencję sołtysami w poszczególnych wsiach zostali:

  1. Babice - Adam Czarniecki

  2. Bachów - Józef Opałka

  3. Chyrzyna - Paweł Łoziński

  4. Krzywcza - Wiesław Fedyk

  5. Kupna - Małgorzata Szuban

  6. Reczpol - Maria Pawłowska

  7. Ruszelczyce - Tomasz Grzegorzak

  8. Skopów - Franciszek Dudycz

  9. Średnia - Elżbieta Sitnik

  10. Wola Krzywiecka - Jan Wanat.

  Frekwencja wyborców w poszczególnych sołectwach wyniosła: Babice 32 %, Bachów 13 %, Chyrzyna 56 %, Krzywcza 11 %, Kupna 33 %, Reczpol 20 %, Ruszelczyce 10 %, Skopów 50 %, Średnia 37 %, Wola Krzywiecka 12 %. Średnia frekwencja w gminie wyniosła 27,40 %. Wszystkim nowo wybranym sołtysom składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców poszczególnych wsi.

   
 • 2015-02-25 07:41

  Zapraszamy do udziału w powiatowych konkursach wielkanocnych!

  Tradycyjnie, jak co roku, Gmina Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim organizuje konkursy: Na najładniejszą pisankę, na tradycyną palmę dużą oraz na tradycyjne ciasto wielkanocne. Zapraszamy do udziału. Szczegóły w załączonych regulaminach.

   
 • 2015-02-20 13:06

  Podsumowanie ferii zimowych 2015 w Świetlicach Wiejskich na terenie Gminy Krzywcza

  Podczas tegorocznych ferii zimowych w każdej z 9 świetlic na terenie Gminy Krzywcza zorganizowano tygodniowy cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci. W ramach tychże zajęć zorganizowano wspólne gry i zabawy integracyjne, sportowe, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, gry i zabawy muzyczne, dyskoteki, konkursy oraz skromne poczęstunki. W zajęciach bardzo chętnie uczestniczyły dzieci zamieszkujące teren gminy Krzywcza, jak i dzieci przebywające u swoich bliskich na feriach na naszym terenie.

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »