Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-07-30 12:04

  INFORMACJA

  W dniu 14.08.2015 r. (piątek) Urząd Gminy w Krzywczy będzie nieczynny. Pracownicy odbierają wolne za dzień 15.08.2015 r.

   
 • 2015-07-27 11:56

  Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż w miesiącu lipcu br. mija rok trwania projektu

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

   

          Do obecnego momentu ze wsparcia projektowego skorzystało łącznie 417 osób, w tym 35 rodzin z terenu Gminy Krzywcza z miejscowości: Bachów, Babice, Skopów, Krzywcza, Wola Krzywiecka. Gmina Krzywcza jako realizator projektu z funduszy projektu wyposażył również podległe mu jednostki organizacyjne tj. szkoły, biblioteki oraz świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt komputerowy. Znajdujące się w Urzędzie Gminy Krzywcza Biuro Obsługi Mieszkańca również otrzymało wsparcie w ramach otrzymanych środków.

          Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu. Przeszkolonych zostało 105 uczestników użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Pomoc w postaci szkoleń otrzymało również 300 osób z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie. Wsparcie szkoleniowe otrzymało również 12 opiekunów 15 punktów ogólnego dostępu.

          Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu z terenu Gminy Krzywcza mają możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Przypominamy, że sprzęt komputerowy w postaci komputerów przenośnych z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne usytuowane są w 15 punktach ogólnego dostępu tj.

  • Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu oraz Publicznym Gimnazjum w Krzywczy;
  • Gminnej Bibliotece w Krzywczy, Babicach, Reczpolu;
  • Świetlicach Wiejskich w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu, Skopowie oraz Woli Krzywieckiej;
  • Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Krzywczy.

          Możliwość korzystania ze sprzętu jest ściśle uzależniona od godzin pracy poszczególnych placówek.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • 2015-07-23 11:27

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

  Nazwa biura: IMGW - PIB  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2

  Obszar województwo podkarpackie

  Ważność (cz.urz)  od godz. 15.00 dnia 23.07.2015 do godz. 02.00 dnia 24.07.2015

  Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, loklanie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 %

  Uwagi Do godz. 20.00 dnia 23.07.2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 64 o upale wydane o godz. 11.47 dnia 21.07.2015

  Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca

  Godzina i data wydania godz. 05.29 dnia 23.07.2015

  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj. podkarpackie od 15.00/23.07. do 02.00/24.07.2015 deszcz 30 - 40 mmm, lok. do 50 mm, porywy do 90 km/h

  RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silne burze z gradem po południu 23.07 i w nocy 23/24.07, opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

   

  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  30-215 Krakow ul. Piotra Borowego 14

  tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

  email: meteo.krakow@imgw.pl

  www: www.imgw.pl

  przekazał: Dyżurny Operacyjny WCZK w Rzeszowie

   

   

   
 • 2015-07-17 10:19

  Wakacyjny wyjazd do kina do Rzeszowa

  10 lipca br. Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza zorganizowały wakacyjny wyjazd dzieci do kina do Rzeszowa. Wstępnie dzieciaki miały obejrzeć film "Minionki", lecz w konsekwencji obejrzały "W głowie się nie mieści" w 3D. Dzieci odwiedziły tez restaurację Mc'Donalds. Wyjazd spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Udział wzięło w nim 79 osób.

   
 • 2015-07-17 09:38

  Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Nadlesnictwa Bircza - wakacje w Gminie Krzywcza w pełni!

  W Gminie Krzywcza wakacje rozpoczęły się na dobre ....


  Pierwszy wakacyjny edukacyjny wyjazd dzieciaków do Nadleśnictwa Bircza w ramach projektu "Rozpalić talent - zapobiec pożarom" w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych.
  W ramach projektu zorganizowany został już konkurs plastyczny "Chronię przed pożarem las, a las chroni nas", Gminny Strażacki Dzień Dziecka, systematycznie odbywają się zajęcia taneczne i teatralne .W projekcie zaplanowany jest jeszcze jeden wyjazd do Chęcin i Pacanowa . Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem - znacznie większym niż przewidywano ...
  W edukacyjnym wyjeździe do Nadleśnictwa Bircza udział wzięło łącznie 62 osoby. Dzieci obejrzały multimedialną wystawę, wysłuchały prelekcji na temat właściwego zachowania się w lesie, obejrzały filmy edukacyjne, a na zakończenie zjadły kiełbaski przy ognisku.

   
 • 2015-07-16 09:50

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

   

  Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/1

  Obszar województwo podkarpackie

  Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 17.07.2015 do godz. 20:00 dnia 19.07.2015

  Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna

  w nocy od 17°C do 20°C.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%

  Uwagi Brak.

  Dyżurny synoptyk Szymon Pysz

  Godzina i data wydania godz. 06:52 dnia 16.07.2015

  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/1 woj.podkarpackie od 12:00/17.07 do 20:00/19.07.2015

  temp. maks 30-34st, temp min 17-20st

  RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od 17.07 do 19.07. Temperatura maks. od 30°C

  do 34°C. Temperatura min. od 17°C do 20°C.

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  30-215 Krakow ul. Piotra Borowego 14

  tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

  email: meteo.krakow@imgw.pl

  www: www.imgw.pl

  przekazała:M.Solińska

   
 • 2015-07-07 13:28

  Ogłoszenie z GOPS w Krzywczy w spr. zajęć pt. "Edukacja ekonomiczna i Warsztaty dietetyczne"

   
 • 2015-07-06 16:13

  Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

   

  Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.

  Według prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie badań w dniu 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:

  1)               154,0 µg/m3 - stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00),

  2)              154,0 µg/m3 - stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).

   

  Według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych na terenie województwa podkarpackiego (szczególnie w rejonach północnych) prognozowane są stężenia ozonu przekraczające 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego.  

   

  Apelujemy o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. Wysokie stężenia ozonu (powyżej 180 µg/m3) mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Sprzyjają nasileniu chorób układu oddechowego, układu krążenia, chorób o podłożu alergicznym, a także mają właściwości rakotwórcze. Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia.
  2. Osoby starsze i w podeszłym wieku.
  3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.
  5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego.
  6. Osoby palące papierosy.
  7. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

   

   

   

  Jak wynika z prognoz meteorologicznych na najbliższe dni sytuacja ma ulec poprawie w dniu 9 lipca, kiedy prognozowane są opady deszczu i znaczny spadek temperatury do ok. 20ºC.

  Prognozy dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?province=109.

   
 • 2015-06-30 14:25

  Ogłoszenie z GOPS w Krzywczy w sprawie dystrybucji żywności

   
 • 2015-06-24 11:18

  Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

  Informacja
  z dnia19 czerwca 2015 r.


  o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
  na kadencję od 2016 r. do 2019 r.          Wójt Gminy Krzywcza informuje, że
  przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu - na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


  Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lipca 2015 r.

  Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015 r.

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna »