Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-07-22 13:42

  Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 321 "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   
 • 2014-07-10 12:52

  Biblioteki Publiczne w Babicach i Reczpolu laureatami konkursu "Wielokulturowość - jestem na tak!"

  Miło nam poinformować, iż Biblioteki Publiczne w Babicach i Reczpolu są laureatami konkursu „Wielokulturowość – jestem na tak!”.Akcja „Wielokulturowość – jestem na tak!” to akcja dla bibliotek, zainicjowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. W ramach akcji biblioteka otrzyma wartościowe książki i przeprowadzi wakacyjne zajęcia dla młodych osób promujących wielokulturowość, uwrażliwiające na trudną sytuację emigrantów czy uchodźców, uczące tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów.

   
 • 2014-07-08 14:26

  Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie biura LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w Winne Podbukowina 37 w dniu 18 lipca br o godz. 16:00.
   

  Na spotkaniu będzie omawiany - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

   

  W ramach programu wspierane będą projekty, które realizują zadania pożytku publicznego. Jest on prowadzony z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz grupach samopomocowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

  Celem głównym Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Konkursu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


  Projekty można realizować w okresie od 1 września do 15 grudnia 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni.

   

  Kwota mikrodotacji wynosi od 2 000,00zł do 5 000,00zł

   

  Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa podkarpackiego lub organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa podkarpackiego.

   

  Więcej informacji o programie w załączonym regulaminie.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD pod nr tel. 795 577 344 lub 668 915 816 do dnia 16 lipca br.

   
 • 2014-07-04 23:29

  Projekt 2.2 RPO WOJ. PODK. - Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.

   
 • 2014-06-26 08:27

  Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie "Biblioteka, przestrzeń dla każdego - dla dużego i małego"

   
 • 2014-06-26 08:25

  Zapraszamy dzieci na wakacyjną wycieczkę po Roztoczu!

   
 • 2014-06-26 08:18

  Zapraszamy dzieci na zajęcia wakacyjne do świetlic!

  Zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach realizowane będą w godzinach 11.00 - 14.00, natomiast zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Średni odbędą się w terminie od 24.07.2014 - 30.07.2014 r. w godz. 14.00 - 17.00. W pozostałych świetlicach termin zajęć bez zmian.

   
 • 2014-06-11 14:09

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

  WÓJT GMINY KRZYWCZA
  ogłasza konkurs na stanowisko 
  Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

  SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Zobacz więcej"

   
 • 2014-06-05 09:18

  Zapraszamy do udziału w projekcie "Mama, tata i ja w bibliotece"!

   

   

   

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego.

  BIBLIOTEKI PUBLICZNE GMINY KRZYWCZA

  zapraszają

  do udziału

  w projekcie: „MAMA, TATA I JA W BIBLIOTECE”

  skierowanym do dzieci do lat 6 oraz ich rodziców

   

  Dzięki środkom uzyskanym

  w ramach konkursu „AKTYWNA BIBLIOTEKA”

  stworzyliśmy

  w Bibliotece Publicznej w Babicach tzw. „Kącik Malucha”,

  w którym zorganizowane będą systematyczne zajęcia i spotkania

  dla dzieci (do lat 6) i ich rodziców.

   

  • sensoryczne

  • muzyczne

  • rozwijające kreatywność maluchów

  • zabawy wśród rówieśników i inne.

   

  Ponadto zaplanowane są spotkania dla rodziców z pedagogiem i logopedą.

   

   

  Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE

   

  Zapisy w Bibliotece Publicznej w Babicach do 20 czerwca 2014r.

   

  ZAPRASZAMY

   

   
 • 2014-05-19 12:55

  Reprezentanci Gminy Krzywcza na X Regionalnym Festiwalu Piosenki "Malin koszyk" w Pruchniku

  16 maja 2014 roku w Pruchniku został zorganizowany X Regionalny Festiwal Piosenki "Malin koszyk" pod patronatem Burmistrza Pruchnika. Uczestnicy festiwalu prezentowali dwa utwory: jeden o treści związanej z Błogosławionymi: ks. B. Markiewiczem lub Papieżem Janem Pawłem II, zaś drugi o tematyce człowiek - przyroda - świat. W tym roku po raz pierwszy w festiwalu uczestniczyły dwie dziewczynki z terenu Gminy Krzywcza: Ilona Minorowicz ze Skopowa w kategorii wiekowej 7 - 10 lat oraz Wiktoria Pinda w kategorii wiekowej 11 - 13 lat.

   
Strony: 1 2 3 Następna »