Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-04-11 11:18

  Krzywieckie biblioteki otrzymały 9 tysięcy dofinansowania z projektu "Aktywna biblioteka"!!!!

  Miło nam poinformować, iż Biblioteki Publiczne Gminy Krzywcza otrzymały 2 granty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek na kwotę 4500 każdy.

  Projekt pt. „MAMA TATA I JA W BIBLIOTECE” realizowany będzie w Bibliotece Publicznej w Babicach. Obejmuje on nowoczesne wyposażenie kącika malucha, w którym dzieci do lat 6 wraz z rodzicami będą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych, ruchowo-sensorycznych oraz w warsztatach z logopedą i pedagogiem.

  Drugi projekt pt. „ BIBLIOTEKA PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO - DLA DUŻEGO I MAŁEGO” skierowany będzie przede wszystkim do seniorów z terenu całej Gminy Krzywcza. W jego realizację zaangażowana zostanie także grupa młodzieży, która prowadzić będzie bloga pt. „Ziemia krzywiecka”, na którym umieszczać będzie informacje zdobyte uprzednio podczas spotkań z seniorami o lokalnych tradycjach, historii oraz regionalnych potrawach. W ramach projektu przewidziany jest także cykl spotkań edukacyjno- rozrywkowych, w tym: spotkanie z kabaretem, kapelą, wyjazd do teatru. Wymiana międzypokoleniowa młodzież –senior pozwoli na wymianę doświadczeń, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie więzi.

  Projekty realizowane będą od maja do września.

  Informacje o projekcie zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na koncie społecznościowym Nk i Facebook Biblioteki Publicznej w Babicach.

  Koordynatorem projektów jest: Marzena Seńczyszyn- pracownik Biblioteki Publicznej w Babicach.

   

   
 • 2014-04-07 10:44

  XVI Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu - podsumowanie

   

  6 kwietnia 2014 roku (w niedzielę) na Reczpolu zorganizowany został po raz szesnasty Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych. Organizatorem tego przedsięwzięcia kulturalnego był Urząd gminy Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim oraz Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”.

  Zainteresowanie Sejmikiem w tym roku przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
  W reczpolskiej świetlicy praktycznie nie było wolnego kąta …. Tak duże zainteresowanie bardzo cieszy! Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Zborov ze Słowacji z tamtejszym starostą na czele, senator p. Andrzej Matusiewicz, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – p. Stanisław Bajda, p. Mariusz Król – wicedyrektor WFOŚiGW
  w Rzeszowie, Sekretarz Powiatu Przemyskiego -p. Jerzy Góralewicz, wójt Gminy Rokietnica –
  p. Bożena Gmyrek, prezes LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” - p. Krzysztof Grzegorzak.

  Na program Sejmiku złożyły się w tym roku:

  a) montaż muzyczno – słowny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Reczpolu, b) koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Chóru „Gloria” z Babic,

  c) rozstrzygnięcie regionalnych konkursów wielkanocnych:

  • na tradycyjną pisankę wielkanocną w kategorii dzieci i młodzież oraz dorośli,

  • na współczesną pisankę wielkanocną w kategorii dzieci i młodzież oraz dorośli,

  • na tradycyjną palmę dużą,

  • na tradycyjne ciasto wielkanocne: babę lub mazurka wielkanocnego,

   d) kiermasz świątecznych wyrobów rękodzielniczych, pisanek oraz ciast,

  e) degustacja ciast wielkanocnych zgłoszonych do konkursu.

  Do wielkanocnych konkursów w tym roku zgłosiła się rekordowa ilość uczestników! Łącznie udział w tychże konkursach wzięło około 70 osób z całego powiatu przemyskiego oraz z gmin należących do LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie i komisja konkursowa miała nie mały problem, aby zdecydować się, które prace nagrodzić …

  Po długich naradach komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  1. w konkursie na najładniejszą pisankę w kategorii pisanka tradycyjna (wykonana metodą batikową lub metodą drapaną) dla dorosłych:

   I miejsce: Małgorzata Łabaziewicz ze Skopowa oraz Agnieszka Wróbel z Reczpola,

   II miejsce: Elżbieta Wolarz z Ruszelczyc, Bronisława Bielak z Bachowa oraz Małgorzata Pawłowska z Reczpola;

   III miejsce: Elżbieta Wojdyło ze Średniej, Barbara Wilgucka z Reczpola oraz Jolanta Błotnicka
   z Reczpola,

   IV miejsce: Ewa Szybiak z Drohobyczki oraz Alicja Jureczko z Babic,

   V miejsce: Bogusława Mikita z Reczpola oraz Marzena Zatwardnicka z Reczpola,

   Wyróżnienia: Małgorzata Szuban z Kupnej, Magdalena Wojdyło z Średniej oraz Joanna Ginszt – Sidor z Bachowa.

  2. w konkursie na najładniejszą pisankę w kategorii pisanka współczesna nawiązująca jednak do symboliki Świąt Wielkanocnych dla dorosłych:

   I miejsce: Joanna Buszta z Łętowni,

   II miejsce: Anna Sopel z Drohobyczki oraz Elżbieta Kądziołka z Kuńkowiec,

   III miejsce: Maria Kogut z Łętowni oraz Anna Sobel z Drohobyczki,

   IV miejsce: Marzena Kogut z Wapowiec,

   Wyróżnienia: Natalia Sikora z Średni, Marta Piekarz z Babic oraz Magdalena Wojdyło z Średni.

  3. w konkursie na najładniejszą pisankę w kategorii pisanka tradycyjna (wykonana metodą batikową lub metodą drapaną) dla dzieci i młodzieży:

   I miejsce: Aleksandra Wojdyło z Średni oraz Sabina Botnicka z Reczpola,

   II miejsce: Oliwia Mikita z Reczpola oraz Sylwia Świst z Reczpola,

   III miejsce: Aleksandra Lewiarz z Reczpola, Ilona Minorowicz ze Skopowa oraz Anna Mazur
   z Reczpola.

  4. w konkursie na najładniejszą pisankę w kategorii pisanka współczesna nawiązująca jednak do symboliki Świąt Wielkanocnych dla dzieci i młodzieży:

   I miejsce: Karolina Wróbel z Reczpola oraz Michał Napora z Rokietnicy,

   II miejsce: Magdalena Rostecka z Woli Krzywieckiej oraz Julia Długosz z Ruszelczyc,

   III miejsce: Adam Mazur z Reczpola oraz Wiktoria Owsik z Rokietnicy,

   IV miejsce: Dominika Kozak z Wapowiec oraz Ilona Bała z Rokietnicy,

   V miejsce: Aleksandra Wojdyło z Średni, Jakub Brzozowski z Krzywczy, Gabriela Fudali z Woli Krzywieckiej oraz Weronika Fudali z Woli Krzywieckiej.

  5. W konkursie na tradycyjną palmę wielkanocną:

   I miejsce: Elżbieta Wojdyło ze Średni oraz Kazimiera Kwaśna z Woli Krzywieckiej,

   II miejsce: Justyna Bińko z Bachowa oraz Irena Minorowicz ze Skopowa,

   III miejsce: Małgorzata Łabaziewicz ze Skopowa oraz Zdzisława Pieniążek z Łętowni,

   Wyróżnienia: Rafał Amarowicz z Reczpola oraz Agata Pałys z Drohobyczki.

  6. W konkursie na tradycyjne ciasto wielkanocne: babę lub mazurka wielkanocnego:

   I miejsce:Małgorzata Gołębiowska z Bachowa oraz Elżbieta Lewiarz z Reczpola,

   II miejsce: Iwona Łozińska z Woli Krzywieckiej oraz Natalia Amarowicz z Reczpola,

   III miejsce: Irena Minorowicz ze Skopowa, Małgorzata Szuban z Kupnej,

   Wyróżnienia: Elżbieta Wojdyło ze Średni, Kazimiera Pinkowicz z Drohobyczki, Elżbieta Osiadło
   z Babic oraz Izabela Gdula z Jawornika Polskiego.

   Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wójta Gminy Krzywcza, Starostę Powiatu Przemyskiego, LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz redakcję Horyzontu Podkarpackiego.

   Na kiermaszu swoje wielkanocne dzieła wystawiły następujące instytucje: Koło Gospodyń Wiejskich z Drohobyczki, Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”, Szkoła Podstawowa z Reczpola oraz Świetlica Wiejska z Rokietnicy.

  Wybrane palmy oraz prace pokonkursowe w konkursach na pisankę pojadą na Słowację do Gminy Zborov, gdzie zostaną zaprezentowane na wystawie.

  Zapraszamy na Sejmik za rok!

   

   
 • 2014-04-04 10:03

  III miejsce dla krzywieckiej drużyny w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

   

  2 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Był to czwarty etap tego konkursu, a zarazem ostatni na poziomie województwa podkarpackiego. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego w etapie wojewódzkim reprezentowała drużyna z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy w składzie: Patryk Leszczak, Magdalena Sosa, Arleta Łysik, Szymon Bandyk. Do konkursu młodzież przygotowywana była przez p. Agatę Wiśniowską z UG Krzywcza oraz p. Marzenę Seńczyszyn z Biblioteki w Babicach.

  W etapie wojewódzkim młodzież rozwiązywała test z wiedzy ogólnej o przyrodzie oraz o
  parkach krajobrazowych województwa podkarpackiego oraz rozpoznawała gatunki roślin
  i zwierząt występujących na tym terenie.

  Z całego województwa podkarpackiego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się siedem drużyn, po jednej z każdego parku krajobrazowego.

  Krzywiecka drużyna wypadła znakomicie w finale wojewódzkim konkursu zajmując III miejsce w ogólnej klasyfikacji. Świetny wynik uzyskał Patryk Leszczak, który zdobył łącznie 82,75 pkt na 109 możliwych, zajmując tym samym III miejsce w indywidulane4j klasyfikacji punktowej. Pozostali uczestnicy otrzymali też dobre wyniki: Magda Sosa – 75,25 pkt, Szymek Bandyk – 65 pkt i Arletka Łysik 62,77 pkt. Nasi młodzi przyrodnicy wykazali się dużą wiedza o otaczającej ich przyrodzie.

  GRATULUJEMY SUKCESU NASZEJ MŁODZIEŻY !!!!

   

   
 • 2014-03-28 13:39

  Dni Otwarte w Szkole Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce Zdroju

   

  Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

   

  Szkoła przyjmuje dzieci z wadami wzroku: słabowidzące i niewidome - z upośledzeniem umysłowym, dodatkową niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami rozwoju.

   

  Zaprasza na dni otwarte w szkole wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z wadami wzroku w dniach:

  • 4. IV.2014 w godzinach od 10.00 do 17.00

  • 5.IV.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00

   

  W PROGRAMIE możliwość zwiedzenia szkoły i internatu, konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem.

   

   

  • Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością.

   

  • EDUKACJA - Szkoła realizuje program dla dzieci słabowidzących i niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowując go do indywidualnych możliwości ucznia.

  • WYCHOWANIE - Szkoła daje możliwość pobytu ucznia w internacie zapewniając wszechstronny rozwój zainteresowań, zdolności i talentów muzycznych, teatralnych, a także przygotowuje dzieci do samodzielności w zakresie czynności życia codziennego.

  • REWALIDACJA – Szkoła gwarantuje dodatkową pomoc uczniowi w zakresie zajęć rewalidacyjnych: z terapii widzenia, orientacji w przestrzeni, rehabilitacji ruchowej i logopedii.

  Szkoła zapewnia także: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i opiekę duszpasterską.

   

  Kontakt:

  Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum

  dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

  w Rabce-Zdroju

  ul. Słoneczna 11

  34-700 Rabka-Zdrój

  Tel./fax 018 2676525

  e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl

  www.rabka.laski.edu.pl

   

   
 • 2014-03-26 13:23

  Zapraszamy na XVI Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu!

   
 • 2014-03-25 14:04

  Dzieci i młodzież z terenu Gminy Krzywcza uczestnikami konkursu - teatru jednego aktora „Bajkowe morały” na podstawie bajek Ignacego Krasickiego

   

  27 lutego 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku został zorganizowany konkurs - teatr jednego aktora „Bajkowe morały” na podstawie bajek Ignacego Krasickiego.

  Organizatorem Konkursu była Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko -Dynowskie”. Konkurs ten swoim zasięgiem objął obszar pięciu gmin wchodzących w skład LGD „Pogórze Przemysko - Dynowskie”: gminę Dubiecko, gminę Jawornik Polski, gminę Dynów, gminę Rokietnica oraz gminę Krzywcza.

  Gmina Krzywcza także miała swoich reprezentantów w tymże konkursie, a byli to:

   1. Emilia Bury – uczennica Szkoły Podstawowej w Babicach,

   2. Gabriela Pawłowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach,

   3. Adrian Kurasz – uczeń Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach.

   

   
 • 2014-03-25 12:25

  Podkarpackie Targi Pracy

   
 • 2014-03-13 11:04

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH WIELKANOCNYCH NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ, NA NAJŁADNIEJSZA PALMĘ WIELKANOCNĄ ORAZ NA TRADYCYJNE CIASTO WIELKANOCNE!!!

  Gmina Krzywcza, Powiat Przemyski oraz Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" zapraszają do udziału w konkursach wielkanocnych: na pisankę, na palmę wielkanocną oraz na ciasto wielkanocne. Udział konkursie mogą wziąć mieszkańcy całego Powiatu Przemyskiego, a ponadto mieszkańcy gmin Jawornik Polski, Rokietnica oraz gminy wiejskiej Dynów.

  Szczegóły można znaleźć w załączonych regulaminach oraz kartach zgłoszeń.

   
 • 2014-02-21 11:46

  ZAWÓD KIEROWCA - SZANSA DLA FIRMY

   
 • 2014-02-18 11:08

  Rekrutacja do projektu PARP S.A. - "Pierwszy biznes" - działanie 6.2. POKL

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Następna »