Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-07-28 08:34

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48

  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
  tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
  email: meteo.krakow@imgw.pl
  www: www.imgw.pl


  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48

  Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
  Obszar Bieszczady i Beskid Niski
  Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 28.07.2014 do godz. 23:00 dnia 28.07.2014
  Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65
  km/h. Lokalnie opady gradu.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
  Uwagi Obowiązuje OSTRZEŻENIE Nr 47 o upałach wydane o godz. 13:53 dnia 27.07.2014 r.
  Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
  Godzina i data wydania godz. 07:19 dnia 28.07.2014
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 Bieszczady i Beskid Niski od 11:00/28.07
  do 23:00/28.07.2014 burze, lok. grad, deszcz 30 mm, porywy 60 km/h
  RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem 28.07, opady deszczu do 30 mm, grad,
  porywy wiatru do 65 km/h.

   
 • 2014-07-28 07:40

  Zapraszamy na XVI Spotkanie Rodzin Muzykujących "Folkowa Nuta"

   
 • 2014-07-28 07:35

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
  tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
  email: meteo.krakow@imgw.pl
  www: www.imgw.pl


  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47
  Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/3
  Obszar województwo podkarpackie
  Ważność (cz. urz.) od godz. 14:00 dnia 27.07.2014 do godz. 20:00 dnia 03.08.2014
  Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 33 °C. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
  Uwagi Obowiązuje OSTRZEŻENIE Nr 46 o burzach z gradem wydane o godz. 07:29 dnia 27.07.2014 r.
  Dyżurny synoptyk Grzegorz Mikutel
  Godzina i data wydania godz. 13:53 dnia 27.07.2014
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.podkarpackie od 14:00/27.07 do 20:00/03.08.2014
  temp. maks 30-33 st, temp min 17-19 st
  RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od 27.07 do 03.08. Temperatura maks. od 30°C
  do 33°C. Temperatura min. od 17°C do 19°C.

   
 • 2014-07-24 23:46

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych

  Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

   
 • 2014-07-22 13:42

  Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 321 "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   
 • 2014-07-10 12:52

  Biblioteki Publiczne w Babicach i Reczpolu laureatami konkursu "Wielokulturowość - jestem na tak!"

  Miło nam poinformować, iż Biblioteki Publiczne w Babicach i Reczpolu są laureatami konkursu „Wielokulturowość – jestem na tak!”.Akcja „Wielokulturowość – jestem na tak!” to akcja dla bibliotek, zainicjowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. W ramach akcji biblioteka otrzyma wartościowe książki i przeprowadzi wakacyjne zajęcia dla młodych osób promujących wielokulturowość, uwrażliwiające na trudną sytuację emigrantów czy uchodźców, uczące tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów.

   
 • 2014-07-08 14:26

  Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie biura LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w Winne Podbukowina 37 w dniu 18 lipca br o godz. 16:00.
   

  Na spotkaniu będzie omawiany - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

   

  W ramach programu wspierane będą projekty, które realizują zadania pożytku publicznego. Jest on prowadzony z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz grupach samopomocowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

  Celem głównym Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Konkursu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


  Projekty można realizować w okresie od 1 września do 15 grudnia 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni.

   

  Kwota mikrodotacji wynosi od 2 000,00zł do 5 000,00zł

   

  Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa podkarpackiego lub organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa podkarpackiego.

   

  Więcej informacji o programie w załączonym regulaminie.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD pod nr tel. 795 577 344 lub 668 915 816 do dnia 16 lipca br.

   
 • 2014-07-04 23:29

  Projekt 2.2 RPO WOJ. PODK. - Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.

   
 • 2014-06-26 08:27

  Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie "Biblioteka, przestrzeń dla każdego - dla dużego i małego"

   
 • 2014-06-26 08:25

  Zapraszamy dzieci na wakacyjną wycieczkę po Roztoczu!

   
Strony: 1 2 3 4 Następna »