Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-10-02 15:29

  Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

  ZAWIADOMIENIE
  o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

   

          Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i § 8 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.),

  Wójta Gminy Krzywcza

  zawiadamia o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., które odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza, na II piętrze w pokoju nr 7 o godzinie 12:00.
            W losowaniu będą wybierani kandydaci do następujących obwodowych komisji wyborczych:

  1) nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Babicach,
  2) nr 2 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Bachowie,
  3) nr 3 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy,
  4) nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Kupnej,
  5) nr 5 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu,
  6) nr 6 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach,
  7) nr 7 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Skopowie,
  8) nr 8 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Średniej,
  9) nr 9 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej,

   

  Wójt Gminy

  (-) Wacław Pawłowski

   
 • 2015-10-02 10:24

  Głosujmy na wieniec dożynkowy z Babic, który reprezentuje Region Przemyski na Ogólniopolskim Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy!!!

   

  GŁOSUJMY NA WIENIEC Z BABIC W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

   

   

   

  Wieniec dożynkowy przygotowany przez panie z KGW Babice zajął I miejsce w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Obecnie walczy w gronie 47 innych wieńców z całej Polski o zwycięstwo na etapie ogólnopolskim.

   

  O ZWYCIĘSTWIE W ETAPIE OGÓLNOPOLSKIM DECYDUJĄ GŁOSY (TZW. KŁOSY) ODDANE NA PORTALU „MOJE KGW”(LINK DO PORTALU: https://konkurs.mojekgw.pl/.

   

  ABY MÓC ZAGŁOSOWAĆ NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ, A NASTĘPNIE PO ZALOGOWANIU ODDAĆ GŁOS NA WYBRANY WIENIEC. GMINĘ KRZYWCZA ORAZ CAŁY POWIAT PRZEMYSKI REPREZENTUJE WIENIEC KGW Z BABIC I PROSIMY OODDANIE GŁOSU NA TEN WŁAŚNIE WIENIEC.

   

  GŁOSOWANIE TRWA DO 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R..

   

   

  ZAANGAŻUJCIE WSZYSTKICH SWOICH ZNAJOMYCH – NASZE PANIE MAJĄ SZANSĘ WYGRAĆ!!!!

   

   

   

   
 • 2015-09-29 11:38

  Przemyskie targi pracy 2015

   
 • 2015-09-28 12:38

  Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Barwy jesieni"!

  Zapraszamy dzieci i młodzież (tj. uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) z terenu Gminy Krzywcza do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Barwy jesieni". Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.

   
 • 2015-09-25 13:47

  INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:39

  Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

  Stopień zagrożenia: 2

  Ważność: od godz. 09:00 dnia 25.09.2015 do godz. 08:00 dnia 27.09.2015

  Obszar: Zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka (podkarpackie)

  Przebieg: W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym i konwekcyjnym, w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

  Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, Informacja może ulec zmianie. 

  Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka

   

  Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

  Sekcja hydrologii operacyjnej w Krakowie

  tel. 503-112-140, 12 63-98-140

  faks. 12 63-98-265

   
 • 2015-09-25 11:04

  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 78 wydanego dnia 24.09.2015 o godz. 12:20

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
  tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
  email: meteo.krakow@imgw.pl
  www: www.imgw.pl


  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 78
  wydanego dnia 24.09.2015 o godz. 12:20
  Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/2
  Obszar województwo podkarpackie
  Ważność (cz. urz.) od godz. 07:00 dnia 25.09.2015 do godz. 24:00 dnia 26.09.2015
  Przebieg
  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
  Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi oraz burzami. Prognozowana
  suma opadu wyniesie w pierwszej dobie od 40 mm do 60 mm, lokalnie łącznie z silnym
  opadem konwekcyjnym do 120 mm. Podczas drugiej doby prognozowana wysokość opadów
  wyniesie od 30 mm do 50 mm, lokalnie łącznie z silnym opadem konwekcyjnym do 100 mm.
  Opady deszczu o największym natężeniu występować będą w subregionie Beskid Niski
  i Bieszczady oraz na wschodzie województwa.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
  Uwagi Zmiana dotyczy stopnia ostrzeżenia.
  Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
  Godzina i data wydania godz. 06:49 dnia 25.09.2015


   
 • 2015-09-23 14:49

  Warsztaty Kulinarne - GOPS - 2015.10.15

   
 • 2015-09-21 14:06

  Konkurs dla dzieci

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
   
 • 2015-09-21 13:45

  Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż na podstawie umowy 
  Nr POIG.08.03.00-18-104/13-00 zawartej w dniu 06.06.2014 r. 
  w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. realizuje projekt pn.: 
  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

   

          Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 900.920,00 PLN finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

   

          Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami społecznymi, klasą wyższą – osoby zamożne, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą – osoby biedne, których najczęściej nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

   

          Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 35 - ciu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Krzywcza, zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

          Dodatkowo w ramach projektu w sprzęt komputerowy i Internet wyposażono instytucje podległe Gminie Krzywcza stwarzając tym samym świetne warunki efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Gminy.

          Elementem kluczowym projektu było także przeszkolenie 417 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu co pozwala każdemu uczestnikowi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w newralgicznych obszarach życiowych.

          Reasumując powyższe Beneficjenci Ostateczni Projektu – poprzez umożliwienie - stworzenie dogodnych warunków korzystania z nowych technologii oraz poprzez rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni efektywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
   
 • 2015-09-21 08:34

  Dzieci z Gminy Krzywcza uczestniczyły w akcji "Bezpieczna Szkoła Tirka" w Przemyślu!

   

  17 września br. 40 – osobowa grupa dzieci ze szkół podstawowych w Babicach i Krzywczy uczestniczyła w akcji "Bezpieczna Szkoła Tirka", którą zorganizował Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Poseł na Sejm RP p. Marek Rząsa.

  Wyjazd dzieci został zorganizowany przez Urząd Gminy Krzywcza oraz Szkołę Podstawową w Babicach i Zespół Szkół w Krzywczy.

  W ramach zajęć zorganizowana została pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieci poznały też zasady udzielania pierwszej pomocy. Na potrzeby akcji powstało miasteczko ruchu drogowego, po którym dzieci oprowadzał przesympatyczny krokodyl Tirek.Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

   

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna »